Pratite nas na:     
 - Dileri - Oglasi

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Tačka - 1 Uvod

Portal polovniautomobili.ba je vlasništvo firme Tab Co d.o.o.. Za vrijeme korišćenja portala www.polovniautomobili.ba, primjenjuju se ovdje navedena pravila i uslovi korišćenja i zadržavamo pravo promjene ovih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promjene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.Tačka 2 – Zaštita i upotreba podataka

Polovniautomobili.ba se obavezuje da privatne i povjerljive informacije korisnikaportala ili njegovih usluga čuva u tajnost i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja portala polovniautomobili.ba, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Polovniautomobili.ba čini sve kako bi zaštitio potpunu privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni u svrhu spajanja oglašivača, poslovnih klijenata portala (korisnika usluga) i posjetilaca. Polovniautomobili.ba ne može u potpunosti garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Polovniautomobili.ba, doći do tih informacija. Korišćenjem portala polovniautomobili.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu i broj telefona polovniautomobili.ba upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na portalu polovniautomobili.ba pošalju posjetioci i u svrhu slanja ostalih obavještenja poslovnih klijenata (korisnika usluga) portala.Tačka - 3 – Zaštita autorskih prava

Podaci na portalu polovniautomobili.basu zaštićeni zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na portal polovniautomobili.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju portalu polovniautomobili.ba te dozvolu pružanja usluge ili oglašavanja. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja portala polovniautomobili.ba, postupate protivno zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijonisanju. Posetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu polovniautomobili.ba ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svjesni da oni po automatizmu postaju vlasništvo portala polovniautomobili.ba. Portal polovniautomobili.ba nije svjestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primjećeni prekršaj odmah nam treba prijaviti, kako bismo mogli brzo reagovati. Portal polovniautomobili.ba ne snosi nikakvu odgovornost i izuzimaju se iz bilo kakvog sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na našem portalu polovniautomobili.baTačka 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje portala polovniautomobili.ba je privilegija a ne pravo. Portal polovniautomobili.ba zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posjetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kom dijelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo koje usluge portala polovniautomobili.ba iz bilo kog razloga kojim se krše pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad portala polovniautomobili.ba ili na bilo koji način vrijeđaju prava korisnika. Portal polovniautomobili.bazadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica portala isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi portal polovniautomobili.ba, a naročito u smislu:
- kopiranja sadržaja objavljenog na portalu polovniautomobili.ba i objave je na nekom drugom prostoru predviđenom za oglašavanja. Postavljanjem oglasa novih korisnika prije objavljivanja na portal polovniautomobili.ba prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti dozvoljeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, portal polovniautomobili.ba zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa prije postavljanja na portal polovniautomobili.ba ili trajno zabrani pristup nalogu.Tačka 5 - Garancija

Portal polovniautomobili.ba ne garantuje:
- tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni sam kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga postavljenih na portal polovniautomobili.ba.
- nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
- da na stranicama neće biti grešaka i da će sve funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
- da će treća strana legalno koristiti portal polovniautomobili.basvo vrijeme.Tačka 6 - Odgovornost

Portal polovniautomobili.ba se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka i povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
- korišćenja portala polovniautomobili.ba
- korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa portala polovniautomobili.ba
- informacija na portalu polovniautomobili.ba
- postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na portalu polovniautomobili.ba
- upotrebe, nemogućnosti upotrebe i zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova.
Portal polovniautomobili.ba ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama portala ili sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa portalom polovniautomobili.ba, niti podržavanje takvih sajtova ili portala od strane našeg portal.
Portal polovniautomobili.ba može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću portala polovniautomobili.ba na taj način.
Portal polovniautomobili.ba može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
Portal polovniautomobili.ba ne snosi odgovornost za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.Tačka 7 - Oglas

Kod postavljanja oglasa na portal polovniautomobili.ba, oglašivač dodjeljuje pravo portalu polovniautomobili.ba da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na portal polovniautomobili.ba i na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane portala polovniautomobili.ba. Portal polovniautomobili.ba ulaže sve moguće napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu zbog čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
- kada je oglas predat u pogrešnu rubriku (automobil se prodaje u rubriku sa motorima,djelovima, a oglašen je u putničkim vozilima)
- ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmjenjenim uslovima….)
- kada je predmet oglašavanja, opis ili cijena u oglasu neispravna ili nepotpuna
- kada slike u oglasu nisu ispravne
- kada predmet oglašavanja ili oglašivač krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine
- kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
- kada predmet oglašavanja ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće sadržaje
- kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga
- kada je oglas u bilo kojem smislu uvrijedljiv prema portalu I korisnicima portala
- kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
- kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
- kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja
- kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkupTačka 8 - Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Istočnom Sarajevu.
Tab Co d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na web portalu polovniautomobili.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promjena. Korišćenjem portala polovniautomobili.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s pravilima i uslovima korišćenja portala polovniautomobili.ba i da ih u cijelosti prihvata.Tačka 9 - Brisanje podataka

Za brisanje vaših podataka i profila posaljite zahtjev kroz kontakt formu na mail [email protected]