+387 (0)66 065 759 Tehnička podrška
Certifikacija
Još uvijek u testnoj fazi!

Pogledajte video prezentaciju i proces certifikacije ovdje.

Zašto PA certifikat?

PA  certifikatom potvrđujete kvalitet polovnog vozila putem detaljnog tehničkog pregleda kod renomiranih servisera kroz unaprijed definisane kontrolne tačke.
PA  certifikatom povećavate svoju konkurentnost na tržištu.
PA  certifikatom stičete povjerenje kupaca.


Funkcionalno tehnički uslovi

PA certifikat o izvršenom pregledu ispravnosti motornog vozila koje se oglašava na sajtu/portalu PolovniAutomobili.ba, mogu dobiti sva lica koja izvrše pregled automobila u određenom/renomiranom servisu vozila prema unaprijed definisanim uslovima u kontrolnom listu.
Učesnici u dodjeli certifikacije oglasa na portalu PolovniAutomobili.ba su:
1. Fizičko ili Pravno lice koje želi da izvrši certifikaciju automobila.
2. Renomirani servis koji vrši pregled vozila i dodjeljuje odredjenu vrstu certifikata.

Prvi korak u dodjeli certifikata za oglas automobila na sajtu PolovniAutomobili.ba jeste registracija i objava oglasa automobila na PolovniAutomobili.ba od strane klijenta.

Nakon objave automobila klijent ima mogućnost da odabere da li želi da pokrene proces certifikacije  za svoje vozilo.

Proces certifikacije počinje podnošenjem „Prijave za certifikaciju“.

Korak 1:


Korak 2:


Korak 3:Korak 4:


Korak 5:


Nakon što Klijent pošalje zahtjev  „Prijave za certifikaciju“, podaci o klijentu i detaljno uputstvo o zakazivanju termina za pregled vozila za proces certifikacije  se šalju u vidu elektronske pošte (e-mail) na adresu Klijenta, Renomiranog servisa koji klijent izabere i Tehničkoj službi portala PolovniAutomobili.ba. 

Klijentu se dodjeljuje odgovarajući registracioni broj  koji je referentan za sve dalje aktivnosti u procesu ugovaranja pregleda vozila i certifikacije.
MARKETING